หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
บทความทางวิชาการ
งานประกันคุณภาพ
ผลงานของคณาจารย์
"
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติการใช้งาน
VISITOR
ONLINES 1
แจ้งการลงทะเบียนการกู้ยืมทางการศึกษาในระบบปี พ.ศ. 2556

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา มีประกาศเรื่องการแสดงตน และการลงทะเบียนทางระบบสารสนเทศ  ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนกู้ยืมทางการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2556 ให้วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป ที่ห้อง 103 ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ดังกล่าว มาลงทะเบียนแสดงตนในวันนั้น หากพ้นจากนี้ไปแล้วให้ถือว่า นักศึกษาที่ไม่ได้มาในวันนั้นจะไม่มีชื่อในระบบการลงทะเบียนกู้ยืมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556

Copyright © 2010 Faculty of fine and Applied art Institute of Technology Ayothaya. All Right reserved.